Vyvíjame pre Vás čipové technológie

  • 20 rokov na trhu
  • viac ako 2700 klientov
  • vlastný vývoj softvéru a výroba snímačov 
  • najvyššia kvalita a výborná cena
  • 24 hodinový servis s reakciou do 30 minút

Systémy

Profesionálny systém pre firmy od 2 do 15 000 osôb, ktorý Vám celý nastavíme a spustíme. So systémom sa po zaškolení pracuje veľmi jednoducho a je možné ho prepojiť na všetky informačné systémy.
Samoištalačný dochádzkový systém už za 395€ určený pre firmy od 2 do 60 osôb, ktorý si jednoducho namontujete a spustíte. Systém je veľmi prehľadný a intuitívny s množstvom funkcii.
Prístupový systém zahrňuje obmedzenia voľného a nekontrolovateľného pohybu osôb vo vyhradených priestoroch a zamedzí vstup nepovolaným osobám spolu so sledovaním priestoru.
Stravovací systém slúži pre prácu s jedálnymi lístkami, so zoznamom stravníkov, s objednávkami jedál, definíciu príspevkov a na výpočet mesačných zrážok objednaných jedál pre každého stravníka.
Schoolio sa skladá z prístupového systému, dochádzkového systému pre žiakov a učiteľov, ktoré fungujú v jednom administračnom rozhraní. Rodičia aj škola má tak online prehľad o študentoch.
Parkovací systém je určený pre sledovanie vjazdu a výjazdu vozidiel spojené s ovládaním závory, či automatických vrát, prípadne prevádzkovanie plateného/neplateného parkoviska.
Samoinštalačný Obchôdzkový systém Patrol slúži k identifikácii a evidencií pochôdzok pracovníkov ostrahy, sbs prípadne iných poskytovateľov služieb, ktorý robia pravidelné obchôdzky v danom objekte alebo areály.
Princíp vernostného systému spočíva v tom, že organizácie ponúkajú svojim zákazníkom výhody, ktoré možno dosiahnuť za určitých, vopred stanovených podmienok. Systém vieme prepojiť aj s platobným systémom.
Návštevný systém je určený pre recepcie firiem, vstupné priestory priemyselných komplexov a podobne. Umožňuje integrovať v jednom prehľadnom intuitívnom prostredí všetky operácie od evidencie a monitoringu návštev a vozidiel.

Povedali o nás

Počas mojej dlhej kariéry som sa iba niekoľkokrát stretol s podobným nadšením, profesionalitou a nápadmi. Ich riešenia sú inovatívne a vždy splnili to, čo sľúbili.
Rastislav ZábronskýTurvod, a. s. / predseda predstavenstva