Dochádzkový systém Profi

 O dochádzkovom systéme

Jazykové mutácie systému:
 Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt slovensko vlajka Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt česká republika vlajka Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt anglicko 

Dochádzkový systém profi id-ware II je určený pre malé, stredné a veľké spoločnosti, ktoré nie sú spokojné s evidenciou dochádzky zamestnancov papierovou formou alebo pomocou zastaralého dochádzkového systému, ktorý nespĺňa rýchlo vyvíjajúci sa štandard  21. storočia. Náš profesionálny dochádzkový systém, ktorý je vyvíjaný už viac ako 20 rokov spĺňa kritéria aj tých najnáročnejších klientov a slúži k evidencii a následnému automatickému spracovaniu odpracovanej doby s využitím akýchkoľvek identifikačných médií. Dochádzkový systém Profi poskytuje bezchybné, rýchle, plne automatizované vyhodnotenie odpracovanej doby vrátane nadčasov, a to pre každého pracovníka individuálne podľa navolených kalendárov či výpočtových šablón. Ide o komplexný systém prípravy dát pre mzdy a celé rady vyšších informačných systémov.

Systém dochádzky ID-Ware druhej generácie je postavený na najnovších internetových technológiách s množstvom funkcií a nastavení. Klient môže tento dochádzkový systém dopĺňať ako skladačku a neustále si ho rozširovať podľa vlastných predstáv, alebo si ho prepájať aj s inými informačnými či identifikačnými systémami (prístupový systém, návštevný systém,...). Systém je možné dotvoriť, alebo doplniť kedykoľvek podľa požiadaviek klienta aj na mieru.

 Softvér

Vďaka webovému rozhraniu nášho dochádzkového systému, ktoré funguje cez Internet Explorer, nie jepotrebná žiadna užívateľskáinštalácia a tak tiež počet užívateľov nie je nijak licenčne obmedzený. Tým pádom ktorýkoľvek užívateľ môže kdekoľvek s týmto systémom kontroly dochádzky pracovať na ktoromkoľvek počítači v sieti v rámci jeho prednastavených užívateľských práv. Neobmedzený počet pracovníkov môže vďaka tomuto riešeniu pracovať s programom bez nutnosti inštalácie, manažéri nestratia prehľad o svojej firme nech sú kdekoľvek a zamestnanci si môžu napríklad sledovať svoje dochádzkové listy komfortne cez internet.

 • registrácia dochádzky - príchodov, odchodov a prerušenie. Ich presné spracovanie do pracovných súhrnných listov pre každého zamestnanca zvlášť
 • inteligentné rozpoznávanie odpracovaných smien
 • číselník zamestnancov s ich základnými údajmi
 • grafické zobrazenie dochádzky jednotlivých pracovníkov za celý mesiac s možnosťou prehľadnej editácie
 • prepracovaný systém definície prístupových práv pre prácu s dochádzkovým systémom
 • editácia (úprava) dochádzky oprávnenými osobami
 • registrácia a rozdelenie druhu odpracovanej doby podľa smien (pracovné dni, soboty, sviatky)
 • automatické vkladanie zákonných prestávok, ich zobrazovanie v dochádzkovom liste i celkový súhrn
 • možnosť vypnutia zákonných prestávok v práci, alebo ich individuálne nastavenie (dĺžka aj čas)
 • registrácia a rozdelenie druhu celodennej neprítomnosti
 • spracovanie nadčasov a ich vyhodnocovanie
 • široké možnosti zaokruhľovania, ignorovania a posúvania počítania pracovnej doby (začiatok, koniec, prerušenia, prestávky, nadčasy a to všetko spolu alebo individuálne)
 • evidencia prestávok s možnosťou automatického vkladania podľa nastavených pravidiel
 • systém sledovania nadčasov (koľko hodín sa prevedie do nasledujúceho mesiaca, preplatí, stornuje)
 • spracovanie štatistík časových zložiek mzdy (odpracovanie doby, absencie, náhrad,...) za zvolené obdobie
 • aktuálne monitorovanie prítomnosti a neprítomnosti jednotlivých osôb
 • výpočet kompletných štatistík o dennej a mesačnej dobe, druhu a dobe prerušenia
 • automatická aktualizácia zobrazených dát v reálnom čase
 • triedenie dát podľa zvoleného kľúča
 • možnosť vytlačiť skrátené, podrobné, alebo komplexné údaje
 • viacstupňové uzamykanie dochádzkových listov
 • možnosť dopĺňať doplnkové (mzdové) údaje k určenej osobe podľa potreby
 • možnosť rozdeliť do stredísk
 • hromadné zmeny v zozname osôb
 • farebné odlíšenie ručných zmien užívateľov alebo administrátorov v systéme
 • farebné odlíšenie nastavených systémových zmien v dochádzkových listov
 • možnosť spätnej kontroly zásahov do dochádzkových listov • vkladanie komentárov do dochádzkových listov
 • číselník kalendárov s možnosťou definície pracovnej doby pre každý deň v roku - pre skupinu zamestnancov, alebo pre jednotlivých zamestnancov individuálne
 • sledovanie, presúvanie a akumulácia mesačného a ročného salda
 • logovanie všetkých údajov užívateľa
 • možnosť zobrazovania fotografií v zozname priechodov v prípade vytvárania fotografií identifikovaných osôb
 • komunikácia modemom so vzdialeným pracoviskom
 • komunikácia s nadriadeným systémom
 • a veľa ďaľších...

K dochádzkovému systému profi obsahuje viac ako 180 doplnkových modulov, ktoré sme vytvorili pre klientov so špecifickými požiadavkami na dochádzkový systém:

Najobľúbenejšie:

 • modul na prepojenie dochádzkového systému so mzdovým systémom klienta (účtovníckym, SAP,...)
 • modul IDmonitor na online porovnávanie tvári pri prechode zamestnanca terminálom
 • modul na fotografovanie tvári zamestnancov, alebo evidenciu pomocou biometrického snímania
 • modul na sledovanie zákaziek
 • modul na sledovanie alkoholu u zamestnancov
 • modul na sledovanie vynášania predmetov z areálu firmy
 • modul na žiadanie dovoleniek cez web
 • pôžičkový modul na sledovanie zapožičaných vecí
 • modul na posielanie upozornení emailom na udalosti s dátumovou závislosťou (koniec platnosti preukazov, lekárskych prehliadok)
 • modul prepojený na bezpečnostný systém firmy s rozpoznávaním kto v prípade zapnutého systému môže vstúpiť do budovy a kto nie, aj keď má v iných prípadoch povolený vstup

 Snímače

 • vlastný vývoj a výroba všetkých snímačov
 • nepoužívame čínske komponenty
 • sú celoliate, aby sa do nich nedostal prach a špina
 • všetky snímače vydržia aj extrémne podmienky
 • sú pevné tak, že ich nestlačíte v rukách 
 • záruka až do 5 rokov

 Doplnkové nepovinné príslušenstvo

V RÁMCI SPOLUPRÁCE MÁTE MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ KARTY K NAŠIM SYSTÉMOM  ZADARMO, SPOLU S FUNKCIOU GASTRO KARTY S 8000 AKCEPTAČNÝMI MIESTAMI NA SLOVENSKU

Prečo sa rozhodnúť pre nás?

 • viac ako 20 ročné skúsenosti
 • viac ako 2 700 klientov
 • máme klientov od 5 do 12 000 zamestnancov
 • tvoríme najväčšie mestské, regionálne a celoštátne kartové projekty.
 • softvér vyvíjame a vieme ho kedykoľvek klientovi prispôsobiť
 • hárdver vyvíjame a vyrábame priamo u nás vďaka čomu je kvalitný, pevný a odolný aj pri extrémnych podmienkach
 • 24 hodinový servis, 7 dní v týždni, 365 dní do roka pri ktorom reagujeme do 30 minút od prijatia hlásenia

MÁTE OTÁZKY, alebo by ste chceli predviesť dochádzkový systém profi?

 Hľadáte jednoduchší dochádzkový systém? Pozrite si náš DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM LITE