Naše systémy 

 

Naša spoločnosť vyvíja a vyrába softvér aj hárdver najvyššej kvality. Nekupujeme naše snímače v Číne, ale všetky naše snímače poctivo vyvíjame a vyrábame. To zaručuje dlhodobú spoľahlivosť našich snímačoch, ktoré vydržia ďaleko viac ako je záručná doba a to aj v extrémnych podmienkach

To isté platí aj o našom sotvéri, ktorý si u všetkých systémoch sami vyvíjame. Tak môžeme v príprade potreby vždy upraviť systém klientovi na mieru, vieme v programe čokoľvek zmeniť a neustále ich zdokonaľujeme.

Systémy

Profesionálny systém pre firmy od 2 do 15 000 osôb, ktorý Vám celý nastavíme a spustíme. So systémom sa po zaškolení pracuje veľmi jednoducho a je možné ho prepojiť na všetky informačné systémy.
Samoištalačný dochádzkový systém už za 395€ určený pre firmy od 2 do 60 osôb, ktorý si jednoducho namontujete a spustíte. Systém je veľmi prehľadný a intuitívny s množstvom funkcii.
Prístupový systém zahrňuje obmedzenia voľného a nekontrolovateľného pohybu osôb vo vyhradených priestoroch a zamedzí vstup nepovolaným osobám spolu so sledovaním priestoru.
Stravovací systém slúži pre prácu s jedálnymi lístkami, so zoznamom stravníkov, s objednávkami jedál, definíciu príspevkov a na výpočet mesačných zrážok objednaných jedál pre každého stravníka.
Schoolio sa skladá z prístupového systému, dochádzkového systému pre žiakov a učiteľov, ktoré fungujú v jednom administračnom rozhraní. Rodičia aj škola má tak online prehľad o študentoch.
Parkovací systém je určený pre sledovanie vjazdu a výjazdu vozidiel spojené s ovládaním závory, či automatických vrát, prípadne prevádzkovanie plateného/neplateného parkoviska.
Samoinštalačný Obchôdzkový systém Patrol slúži k identifikácii a evidencií pochôdzok pracovníkov ostrahy, sbs prípadne iných poskytovateľov služieb, ktorý robia pravidelné obchôdzky v danom objekte alebo areály.
Princíp vernostného systému spočíva v tom, že organizácie ponúkajú svojim zákazníkom výhody, ktoré možno dosiahnuť za určitých, vopred stanovených podmienok. Systém vieme prepojiť aj s platobným systémom.
Návštevný systém je určený pre recepcie firiem, vstupné priestory priemyselných komplexov a podobne. Umožňuje integrovať v jednom prehľadnom intuitívnom prostredí všetky operácie od evidencie a monitoringu návštev a vozidiel.

Pomohli sme viac ako 2 700 klientom. Dovoľte pomôcť aj vám!

Hot-line
0948037299