Návštevný systém Visit

 O návštevnom systéme

Jazykové mutácie systému:
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt slovensko vlajka Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt česká republika vlajka

Aplikácia návštevný systém Visit je určená pre recepcie firiem, vstupné priestory priemyselných komplexov a podobne. Umožňuje integrovať v jednom prehľadnom intuitívnom prostredí všetky operácie od evidencie a monitoringu návštev a vozidiel, tlačenia návštevných lístkov, až po sledovanie priestoru kamerami. Paralelne je umožnená kontrola a sledovanie prechodov vlastných zamestnancov a nadštandardné posielanie digitálnych správ konkrétnym pracovníkom priamo na terminály systému ID-Karta. Systém Visit môže pracovať ako priamo s bezkontaktnými identifikačnými kartami, tak s klasickými návštevnými lístkami

 Softvér

Evidencie a agenda návštev

Najdôležitejšou súčasťou aplikácie je evidencia/agenda/správa priebežných návštev umožňujúca mať kontrolu nad všetkými návštevami prechádzajúcimi cez vrátnicu. Návštevami môžu byť osoby alebo vozidlá, prípadne vozidlá s osobami.

Agenda návštevníkov a agenda vozidiel sú dve nezávislé agendy, ktoré sú spolu previazané vzťahom vodič a auto. Obe agendy majú svoju oddelenú evidenciu a nezávislé pravidlá pre zadávanie.

Agendu návštevníkov je možné prevádzkovať v dvoch režimoch:

1. Bez  identifikačnej karty, iba s návštevnými lístkami alebo bez lístkov

2. Systém založený na identifikačných kartách - do systému sa buď zavedie množina identifikačných kariet typu návštevná karta. Tieto návštevné karty sa potom pomocou programu  prideľujú jednotlivým návštevníkom, ktorí ju môžu používať buď iba ako vizitky pripnuté na odeve, alebo i ako karty, pomocou ktorých sa prihlasujú na termináloch pre otváranie dverí. Výhodou je, že návštevníci majú prístup iba do miest, ktoré im povolíte. V tomto systéme potom už nie je potrebné tlačiť návštevné lístky.

Prečo sa rozhodnúť pre nás?

  • viac ako 20 ročné skúsenosti
  • viac ako 2 700 klientov
  • máme klientov od 5 do 12 000 zamestnancov
  • tvoríme najväčšie mestské, regionálne a celoštátne kartové projekty.
  • softvér vyvíjame a vieme ho kedykoľvek klientovi prispôsobiť
  • hárdver vyvíjame a vyrábame priamo u nás vďaka čomu je kvalitný, pevný a odolný aj pri extrémnych podmienkach
  • 24 hodinový servis, 7 dní v týždni, 365 dní do roka pri ktorom reagujeme do 30 minút od prijatia hlásenia