Obchôdzkový systém patrol

 O obchôdzkovom systéme

Jazykové mutácie systému:
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt slovensko vlajka Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt česká republika vlajka

Samoinštalačný Obchôdzkový systém Patrol slúži k identifikácii a evidencií pochôdzok pracovníkov ostrahy, sbs prípadne iných poskytovateľov služieb, ktorý robia pravidelné obchôdzky v danom objekte alebo areály.

 

K základným výhodám systému patrí:

 • jednoduchá montáž, inštalácia a pracovanie so systémom
 • akustická aj optická signalizácia pri kontrolnom bode v teréne
 • prehľadné a intuitívne zobrazenie priechodov v programe
 • jednoduché ovládanie systému
 • moderný vzhľad
 • minimálne požiadavky na údržbu
 • export priechodov kontrolnými bodmi do pdf
 • podrobná nápoveda súčasťou systému

Samoinštalačný balíček obsahuje:

 • ručné snímacie jednotky
 • identifikačné disky
 • programové vybavenie (CD)
 • adaptér s prepojovacím káblom USB

Identifikačné disky

Identifikačné disky sa umiestnia na kontrolných stanovištiach, ktorými musí pracovník prejsť. Vzhľadom k spôsobu zapuzdrenia mikročipov môžu byť disky umiestnené ako v interiéroch tak aj exteriéroch, pod i nad omietkou.

Ručné snímacie jednotky

Pracovník dozorné služby si na začiatku obchôdzky vyzdvihne mobilný snímač. Pri prechode areálom prechádza v stanovenom poradí a dobe lokality, kde sú rozmiestnené identifikačné prvky. Priložením snímača k identifikačnému prvku dôjde k zaznamenanie dátumu a času identifikácie. Identifikácia v kontrolnom bode je detegovaná snímačom akusticky i opticky. Po ukončení obchôdzky stačí pripojiť snímač do USB portu počítača s nainštalovaným programom, pričom dôjde k vyčítanie dát zo snímača a ich prenesenie do nadriadeného programového vybavenia pre zobrazenie a kontrolu tejto činnosti. Po prenose do počítača sú tieto dáta k dispozícii nadriadenej osobe, ktorá tak môže kontrolovať či príslušný strážca plní svoje povinnosti, tj pravidelne prechádza stanovenú trasu.

Programové vybavenie (CD)

Program sa vyznačuje jednoduchou inštaláciou, prehľadnou a modernou grafikou a jednoduchým ovládaním. Jednotlivé priechody kontrolnými bodmi sú prehľadne zobrazené v užívateľskom prostredí programu. Jednotlivé časy priechodov konktrolnými body možno ľahko vyexportovať do formátu PDF. Samozrejmou súčasťou programu je podrobná nápoveda.

Snímač

 • vlastný vývoj a výroba všetkých snímačov
 • nepoužívame čínske komponenty
 • sú celoliate, aby sa do nich nedostal prach a špina
 • všetky snímače vydržia aj extrémne podmienky
 • sú pevné tak, že ich nestlačíte v rukách 
 • záruka až do 5 rokov

Prečo sa rozhodnúť pre nás?

 • viac ako 20 ročné skúsenosti
 • viac ako 2 700 klientov
 • máme klientov od 5 do 12 000 zamestnancov
 • tvoríme najväčšie mestské, regionálne a celoštátne kartové projekty.
 • softvér vyvíjame a vieme ho kedykoľvek klientovi prispôsobiť
 • hárdver vyvíjame a vyrábame priamo u nás vďaka čomu je kvalitný, pevný a odolný aj pri extrémnych podmienkach
 • 24 hodinový servis, 7 dní v týždni, 365 dní do roka pri ktorom reagujeme do 30 minút od prijatia hlásenia