Parkovací systém

 O systéme

Parkovací systém je určený pre sledovanie vjazdu a výjazdu vozidiel spojené s ovládaním závory, či automatických vrát, prípadne prevádzkovanie plateného/neplateného parkoviska. Vjazdy a výjazdy môžu byť povolené na základe identifikácie kartou / diaľkovým ovládaním / lístkom. Po overení povolenia vjazdu sa súčasne vygeneruje, či je k dispozícii voľné parkovacie miesto (keď sa jedná o povolenú kartu / lístok) a v prípade kladného vyhodnotenia sa vjazd povolí a závora sa automaticky zdvihne.Parkovacia závora sa uzavrie po opustení indukčnej smyčky umiestnenej pod ramenom (chránenéoptickými čidlami a samotnou indukčnou smyčkou). Pokiaľ bude závora doplnená diaľkovým ovládaním môžeme ju obsluhovať bez použitia identifikačnej karty či lístka s čiarovým kódom.rie po opustení indukčnej smyčky umiestnenej pod rampou.

Základné časti parkovacieho systému tvoria:Terminál 1

 • identifikačné prvky (karty, lístky s čiarovým kódom, alebo diľkové ovládania, uhf snímač)
 • brány alebo závory s príslušenstvom
 • ostrovčeky, retardéry, vymedzovacie a prístupové obruvníky
 • dopravné svetelné navigačné zančenie
 • navádzacie a informačné parkovacie svetelné tabule
 • platobné stanice
 • parkovacie automaty
 • skrinky a panely
 • vjazdové terminály parkovísk, vydávače kariet alebo lístkov
 • výjazdové terminályparkovísk
 • transpondéry pre prípadnú identifikáciu vozidla bez použitia karty/lístka
 • snímacie jednotky s externou alebo internou anténou
 • programové vybavenie (komunikačné, aplikačné, SW)

Ponúkame Vám:

 • vyhotovenie cenových ponúk na mieru
 • spracovanie štúdie (PDF-prípadové štúdie)
 • vyhotovenie parkovacieho systému na kľúč
 • inštalácia HW aj SW presne podľa Vašich požiadaviek
 • spustenie systému do prevádzky
 • kompletný záručný aj pozáručný servis

V prípade kartovej varianty parkovacieho systému môžeme parkovací systém efektívne kombinovať s prístupovým aj dochádzkovým systémom. Obsluha snímacích jednotiek a základné programové vybavenie je u oboch systémov kompatibilné. Rovnako je možné využiť identifikačné karty z iných aplikácii (dochádzka, stravovanie, ...)

Otváranie brány cez UHF snímač, ktorý zaznamená Vaše auto pri príchode a automaticky otvorí závoru

Bez nutnosti prikladať identifikačné karty alebo stláčať diaľkového ovládača, alebo používať GSM brány.Systém funguje na základe identifikácie pomocou MW čítačky, platného oprávnenia a MW čipu umiestnenom na ŠPZ automobilu alebo MW karty za predným sklom.

Hlavnou prednosťou je vysoká identifikačné vzdialenosť (až 6 metrov), okamžitá reakcia, žiadna manipulácia. Pri vjazde sa užívateľovi automaticky otvorí závora bez nutnosti akejkoľvek manipulácie.

Obslužný softvér možno komfortne administrovať na diaľku pomocou webového rozhrania. Získate tak okamžitý prehľad v reálnom čase o určením prítomnosti každého vozidla, ako o celkovom počte vozidiel. Prevádzka systému je na báze cloudové služby, ktorá ponúka využívanie softvéru bez nutnosťou náročných inštalácií a prevádzky systému na vlastných zariadeniach.

Snímače

 • vlastný vývoj a výroba všetkých snímačov
 • nepoužívame čínske komponenty
 • sú celoliate, aby sa do nich nedostal prach a špina
 • všetky snímače vydržia aj extrémne podmienky
 • sú pevné tak, že ich nestlačíte v rukách 
 • záruka až do 5 rokov

Referenčné obrázky

Prečo sa rozhodnúť pre nás?

 • viac ako 20 ročné skúsenosti
 • viac ako 2 700 klientov
 • máme klientov od 5 do 12 000 zamestnancov
 • tvoríme najväčšie mestské, regionálne a celoštátne kartové projekty.
 • softvér vyvíjame a vieme ho kedykoľvek klientovi prispôsobiť
 • hárdver vyvíjame a vyrábame priamo u nás vďaka čomu je kvalitný, pevný a odolný aj pri extrémnych podmienkach
 • 24 hodinový servis, 7 dní v týždni, 365 dní do roka pri ktorom reagujeme do 30 minút od prijatia hlásenia