Prístupový systém Autonómny a Lite

 Autonómny prístupový systém

Jazykové mutácie systému:
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt slovensko vlajka Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt česká republika vlajka

Autonómny prístupový systém je najjednoduchšia a najlacnejšia varianta prístupového systému a slúži vlastne ako náhrada kľúča. Tieto vstupné systémy pracujú aj bez obslužného software úplne nezávisle na počítačoch či akýchkoľvek riadiacich jednotkách. Jeho hlavné využitie je pre priestory

  • kde nie je potrebná spätná kontrola priechodov
  • kde nedochádza k veľkým častým zmenám z hľadiska povolení vstupu do priestoru
  • kde je nízky počet osôb ktorým má byť umožnený vstup do jednotlivých priestorov
  • kde je potreba ovládať dĺžku otvorenosti relé

Výhodou je nenáročná montáž a ovládanie s vysokou spoľahlivosťou.

Najčastejšie využitie:

  • vchody domov, panelákov
  • garáže, dielne
  • obecná náhrada kľúčov tam, kde je viac užívateľov alebo vyšší nárok na obsluhu, bezpečnosť a odolnosť

Prístupový systém lite

Ide o vyššiu verziu prístupového systému s vlastním užívateľským prostredím umožňujúcim správuprístupových práv (umožnenie vstupu) osôb.

Tento variant vstupného systému je obzvlášť výhodný pre priestory:

  • kde nie je možná alebo nie je žiaduca kabeláž a pripojenie snímača k sieti (počítaču)
  • kde nie je potreba spätnej kontroly priechodov
  • kde užívateľ požaduje určitý komfort pri správe prístupových práv
  • kde užívateľ potrebuje jednotlivé osoby zlučovať do nezávislých skupín
  • kde rozsah priestorov nie je príliš veľký

Snímače nie sú pripojené k počítačovej sieti a fungujú autonómne. Oproti predchádzajúcemu typu prístupového systému ale existuje užívateľské rozhranie, ktoré sa dá nainštalovať na notebook a prostredníctvom neho sa realizuje nastavenie prístupových práv (vstupov do objektu / priestoru) jednotlivým osobám. Nastavenie povolených kariet (osôb) do snímača je potom realizované prostredníctvom špeciálneho kábla, ktorým sa užívateľ k jednotlivým snímačom priamo pripojí.

 Snímače

  • vlastný vývoj a výroba všetkých snímačov
  • nepoužívame čínske komponenty
  • sú celoliate, aby sa do nich nedostal prach a špina
  • všetky snímače vydržia aj extrémne podmienky
  • sú pevné tak, že ich nestlačíte v rukách 
  • záruka až do 5 rokov

 Doplnkové príslušenstvo - turnikety

Prečo sa rozhodnúť pre nás?

  • viac ako 20 ročné skúsenosti
  • viac ako 2 700 klientov
  • máme klientov od 5 do 12 000 zamestnancov a  tvoríme najväčšie mestské, regionálne a celoštátne kartové projekty.
  • softvér vyvíjame a vieme ho kedykoľvek klientovi prispôsobiť
  • hárdver vyvíjame a vyrábame priamo u nás vďaka čomu je kvalitný, pevný a odolný aj pri extrémnych podmienkach
  • 24 hodinový servis, 7 dní v týždni, 365 dní do roka pri ktorom reagujeme do 30 minút od prijatia hlásenia