Prístupový systém Profi

 O systéme

Jazykové mutácie systému:
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt slovensko vlajka Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt česká republika vlajka Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt anglicko

Tieto prístupové systémy sú spojením dvoch predchádzajúcich štruktúr plus možnosti pripojiť vstupný systém na LAN a riadiť ho i prostredníctvom internetu alebo eternetu. Funkcie programového vybavenia sú popísané nižšie.

Pre prístupové systémy sa môže použiť ktorákoľvek snímacia jednotka. Táto jednotka ide zapojiť do siete, kde sa môžu z nadriadeného systému definovať všetky prístupové práva a súčasne sledovať a spracovávať aktuálne údaje zo všetkých jednotiek. Sieť jednotiek môže byť štruktúrovaná vertikálne i horizontálne, kde je možnosť vytvárať subsiete, a tie potom zapojiť cez internet na spoločný databázový server. Počet snímacích jednotiek nie je v systéme obmedzený a nevyžaduje žiadnu ďalšiu riadiacu jednotku.

Základné funkcie pre skupinové a globálne prístupové varianty: plne automatizovaný a nezávislý na stave počítača alebo susedných jednotkách

 • dáta sú zobrazené v centrálnej časti v reálnom čase
 • optická aj akustická signalizácia platnej karty
 • galvanicky oddelené ovládanie elektrozámku s možnosťou definovania doby otvorenosti
 • vyhodnocovanie stavu a doby otvorenosti dverí
 • programovanie prístupových práv z ktoréhokoľvek miesta prepojeného systému
 • vysoká kapacita pamätí pre vyhodnocovanie histórie udalostí
 • dvojstupňová archivácia dát
 • plne zálohované funkcie jednotky i otváranie dverí
 • možnosť použiť klávesnicu k zadávaniu ochranného PIN kódu pre vyššiu bezpečnosť pri strate karty
 • možnosť pripojenia snímača na kameru a vytvárať pri otvorení dverí fotografie, ktoré sa zobrazia v zozname priechodov
 • vyhodnocovanie prvej a poslednej osoby v objekte s možnosťou ovládať EZS
 • v prípade potreby možnosť nadštandardného sledovania otvorenosti jednotlivých dverí a následne okamžité varovanie administrátora v prípade dlhšieho otvorenia dverí v určenom priestore ako je povolené
 • možnosť pripojenia sekundárnej antény pre zvýšený dosah, alebo skrytú montáž

 

 Softvér

Ide o software, ktorý ovláda a riadi celý prístupový systém. Tento vstupný systém je plne konfigurovaný a sledovaný obsluhujúcim počítačom. Operátor pridelí pomocou počítača kódy kariet, alebo čipov k oprávneným vstupom do jednotlivých dverí, turniketov, či objektov. Výhodou tejto sieťovej aplikácie je maximálny komfort obsluhy systému (všetky parametre sa zadávajú cez PC). Riadiaca jednotka prístupového systému vie sledovať nielen všetky informácie týkajúce sa prístupových aplikácii, ale súčasne dokážu vyhodnotiť i násilné otvorenie dvier, poprípade nezatvorení a informácie posunúť do obsluhujúceho počítača. Jednotky sú zabezpečené proti strate dát pri výpadku napájania.

Základné funkcie: priraďovanie prístupových práv pre jednotlivcov, skupiny, alebo všetkých užívateľov

 • tvorba neobmedzeného počtu časových zón pre každý deň individuálne
 • možnosť vytvoriť tri nezávislé zóny v jednom dni, a to na každý deň v týždni ľubovoľné
 • priraďovanie časových zón individuálne pre jednotlivcov, skupiny, alebo pre všetkých globálne
 • sledovanie prítomnosti osoby v objekte
 • sledovanie osoby, kde naposledy prešla
 • sledovanie a štatistika o dobe pobytu v sledovanom priestore

 Snímače

 • vlastný vývoj a výroba všetkých snímačov
 • nepoužívame čínske komponenty
 • sú celoliate, aby sa do nich nedostal prach a špina
 • všetky snímače vydržia aj extrémne podmienky
 • sú pevné tak, že ich nestlačíte v rukách 
 • záruka aj do 5 rokov

 Doplnkové príslušenstvo - turnikety

Prečo sa rozhodnúť pre nás?

 • viac ako 20 ročné skúsenosti
 • viac ako 2 700 klientov
 • máme klientov od 5 do 12 000 zamestnancov a  tvoríme najväčšie mestské, regionálne a celoštátne kartové projekty.
 • softvér vyvíjame a vieme ho kedykoľvek klientovi prispôsobiť
 • hárdver vyvíjame a vyrábame priamo u nás vďaka čomu je kvalitný, pevný a odolný aj pri extrémnych podmienkach
 • 24 hodinový servis, 7 dní v týždni, 365 dní do roka pri ktorom reagujeme do 30 minút od prijatia hlásenia