Stravovací systém Profi

 O systéme

Jazykové mutácie systému:
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt slovensko vlajka Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt česká republika vlajka Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt anglicko 

Objednávkový stravovací systém profi je rozdelený na dva moduly - stravovací modul a účtovný modul. Stravovací modul slúži pre prácu s jedálnymi lístkami, so zoznamom stravníkov, s objednávkami jedál a pre nastavenie správania sa stravovacieho systému. Účtovný modul slúži pre definíciu príspevkov a predovšetkým pre výpočet mesačných zrážok objednaných jedál pre každého stravníka.

 Softvér

NOVINKA: Možnosť objednávania stravy aj cez internet.

1) Jedálne lístky, jedlá

 • u jednotlivých jedál sa uvádza názov jedla a cena jedla
 • jedlá sa delia podľa druhu jedál (napr. raňajky, obedy, večere ...)
 • pri každom druhu jedla sa uvádza názov druhu jedla a hodnota ceny jedla pre daný druh jedla
 • jedálny lístok je určený zadaným týždňom v určitom roku
 • na jeden týždeň môže existovať viacero jedálnych lístkov
 • jedálne lístky sa delia podľa druhu jedálnych lístkov
 • druh jedálneho lístka je určený svojím názvom
 • druhy jedálnych lístkov je možné špeciálne aplikovať pre prípad, že existuje viac než jedna jedáleň a každá má viac než jeden jedálny lístok, u jednotlivých jedálni sa môžu líšiť doby vydávania jedál podľa druhu jedla a termíny ukončení objednávok
 • druh jedálneho lístka je použitý pre sprístupnenie určitých jedálnych lístkov vybranej skupine stravníkov, napr. pri existencii viacerých jedálni chodí časť stravníkov do jednej jedálne a ostatní chodia do druhej jedálne
 • pre každú dvojicu : < druh jedla , druh jedálneho lístka > je možné samostatne nastaviť obdobie výdaja tohto druhu jedla a termín ukončenia objednávok
 • každý jedálny lístok je možné označiť textovým popisom (názvom)
 • pri zostavovaní jedálneho lístka je možné jednotlivé jedlá vyberať zo zoznamu doposiaľ použitých jedál
 • po vložení jedla do jedálneho lístka je možné zmeniť názov a cenu jedla
 • každý deň na jedálnom lístku môže byť viacero druhov jedál (raňajky, obedy, večere) a pre každý druh jedla je možné zadať viacero variant daného druhu jedla
 • každú variantu jedla je možné označiť textovým popisom

2) Stravníci

 • pri každom stravníkovi v zozname stravníkov sa vedie jeho osobné číslo, meno a je mu pridelená čipová karta
 • stravníci sa delia do skupín stravníkov
 • skupina stravníkov je označená názvom
 • každá skupina stravníkov má pridelený určitý druh jedálnych lístkov (od jedného do maximálneho počtu druhov jedálnych lístkov)
 • každý stravník má iba jednu čipovú kartu
 • stravníkovi je možné zakázať výdaj jedál
 • rozdelenie stravníkov podľa kariet alebo skupín

3) Objednávky jedál

Stravník si objednáva jedlo po jednom „kuse", pokiaľ si chce objednať napr. dva obedy, budú vytvorené dve objednávky

Na objednávke sa vedú tieto údaje :

 • dátum a čas zadania objednávky
 • dátum výdaja (deň v roku) objednaného jedla
 • dátum a čas, kedy stravník odobral objednané jedlo
 • druh objednaného jedla
 • variant objednaného jedla
 • cena jedla
 • objednávku je možné zrušiť
 • pokiaľ je objednávka zrušená až po termíne ukončenia objednávok bude nutné objednané jedlo zaplatiť aj keď nebude odobraté
 • voľba na 7 dní dopredu, z internetu na 30 dní
 • listovanie jedálnym lístkom priamo na objednávacom snímači

4) Obsluha jedálne

 • obsluha jedálne má neustále k dispozícii presné počty objednaných jedál podľa tohto rozdelenia :
 • druh jedálneho lístka
 • jedálny lístok (je určený týždňom v roku)
 • druh jedla
 • variant jedla
 • obsluha jedálne vytvára a edituje jedálne lístky
 • obsluha jedálne môže zakázať výdaj jedál pre určitého stravníka
 • obsluha jedálne nastavuje pre každý druh jedla a druh jedálneho lístka
 • obdobie výdaja tohto druhu jedla
 • termín ukončenia objednávok

 Snímače

 • vlastný vývoj a výroba všetkých snímačov
 • nepoužívame čínske komponenty
 • sú celoliate, aby sa do nich nedostal prach a špina
 • všetky snímače vydržia aj extrémne podmienky
 • sú pevné tak, že ich nestlačíte v rukách 
 • záruka až do 5 rokov

Prečo sa rozhodnúť pre nás?

 • viac ako 20 ročné skúsenosti
 • viac ako 2 700 klientov
 • máme klientov od 5 do 12 000 zamestnancov
 • tvoríme najväčšie mestské, regionálne a celoštátne kartové projekty.
 • softvér vyvíjame a vieme ho kedykoľvek klientovi prispôsobiť
 • hárdver vyvíjame a vyrábame priamo u nás vďaka čomu je kvalitný, pevný a odolný aj pri extrémnych podmienkach
 • 24 hodinový servis, 7 dní v týždni, 365 dní do roka pri ktorom reagujeme do 30 minút od prijatia hlásenia