Vernostný systém 
Bennefit

 O vernostnom systéme

Jazykové mutácie systému:
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt slovensko vlajka Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt česká republika vlajka

Náš vernostný systém používajú jednotlivé prevádzky, skupiny prevádzok, ale aj celé mestá v spojení s mestskou kartou, kraje v spojení s krajskou kartou, alebo aj celé štáty v spojení s národnou kartou.

V súčasnom konkurenčnom prostredí, keď na tuzemský trh čoraz viac prenikajú kapitálovo silné reťazce zo zahraničia, získavajú vernostné systémy stále väčší význam. Princíp vernostného systému spočíva v tom, že organizácie ponúkajú svojim zákazníkom výhody, ktoré možno dosiahnuť za určitých, vopred stanovených podmienok. Uplatňujú sa najmä v obchodných spoločnostiach, ktorým zavedenie takéhoto vernostného systému pomôže odlíšiť sa od množstva iných obchodných spoločností, pritiahne a pomôže udržať stálu klientelu. V súčasných podmienkach trhu je nepochybne dôležité získať si práve stálych klientov, ktorí znamenajú stabilitu obchodu. Pri návrhu riešenia vernostného systému je možné vychádzať z predstáv obchodne spoločnosti.

Vernostný systém slúži k evidencii zákazníkov, prideľovania bonusov, vyhodnocovania návštevnosti, poskytovania výhod atď.

Klient si môže vybrať či chce jeden z už predpripravených vernostných modulov, ktoré už máme hotové s najrôznejšími funkciami a možnosťam, alebo mu vernostný systém pripravíme presne na mieru podľa jeho predstáv o fungovaní celého vernostného systému.

Prečo sa rozhodnúť pre nás?

  • viac ako 20 ročné skúsenosti
  • viac ako 2 700 klientov
  • máme klientov od 5 do 12 000 zamestnancov
  • tvoríme najväčšie mestské, regionálne a celoštátne kartové projekty.
  • softvér vyvíjame a vieme ho kedykoľvek klientovi prispôsobiť
  • hárdver vyvíjame a vyrábame priamo u nás vďaka čomu je kvalitný, pevný a odolný aj pri extrémnych podmienkach
  • 24 hodinový servis, 7 dní v týždni, 365 dní do roka pri ktorom reagujeme do 30 minút od prijatia hlásenia